Zakelijk

Ondernemen met vertrouwen

Als ondernemer maak jezelf het verschil door te beslissen wat voor je werkt. Snelle waardevolle verbeteringen met relatief weinig middelen of een hoge, dure en tijdrovende inzet. Uiteindelijk telt het resultaat voor je als ondernemer en jouw bedrijf.

Vertrouwen is de inzet en kracht van goed ondernemerschap waardoor kwaliteit, geld, tijd en te behalen doelen op elkaar afgestemd en met elkaar in evenwicht zijn.


Zakelijke coaching kun je om meerdere redenen inzetten. Bijvoorbeeld om werkgevers/leidinggevenden die minder goed hun werk aankunnen met coaching te helpen om weer sterk in hun baan te staan.
Hoe je dingen ten goede verandert als het even niet gaat.

Werkgevers/leidinggevenden zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun actuele gedrag en de invloed daarvan. Middels coaching krijgen ze (weer) perspectief en leren ze hun gedrag af te stemmen op het effect dat ze ermee willen bereiken. Ze overbruggen “de gap” om weer het volle vertrouwen te krijgen en gedrag te vertonen wat helpt om een volwaardig werkgever te zijn.
 
Pro-actief coachen (zakelijk)
Een andere reden kan zijn dat je een groter perspectief voor een werknemer ziet en dat je dat door middel van coaching er sneller uit wilt halen. Deze werknemers worden gecoacht op de kernen van geloofwaardigheid en het neerzetten van effectief gedrag. Coachen is maatwerk afgestemd op de medewerker in kwestie.
 

Particulier

Coachen (Particulier)

In de gejaagde tijd waarin we leven zijn de volgenden onderwerpen zeer actueel:                                                                                 

Zelfvertrouwen - doelen stellen - balans werk en privé - relatie en gezin/opvoeding - gezondheid - onvrede met je baan en je beloning - het hebben van iets meer luxe.


De basis is dat jij je doelen scherp voor ogen krijgt en regelrecht afkoerst op dat doel.  Daarbij heb je het vertrouwen nodig dat jij je doel kunt bereiken. Ook van anderen zul je het vertrouwen moeten winnen dat je erin zult slagen. Immers je kunt het nooit alleen.

Dat vraagt om een andere benadering naar jezelf en naar de ander. Dit vindt plaats op het niveau van gedrag.
Je kunt leren gedrag over te nemen van mensen die het in het leven voor wind gaat. Zoals het voor de ander in het voordeel werkt, zal het ook voor jou in je voordeel werken.

Verander de wereld en begin bij .....................
 

Copyright © © 2008 New Move Academy | Hogedijk 96, 8464 NZ Sint Johannesga T 0513 55 25 50 | KvK 01128872 | BTW NL0910.69.683.B02 | Disclaimer | leveringsvoorwaarden | Web Design: roberto-art.com